Uddannelse – når DU har tiden

Lær via interaktiv video & live sessioner med læreren

Tilmeld dig denne uddannelsesform, hvis du gerne vil lære om Epic Owner rollen via forhåndsoptagede interaktive videoer (modul 1 og 2)

Undervejs møder du Leise Passer Jensen via zoom.

Du arbejder med dit eget projekt, og får feedback (frivilligt)

Indhold

I løbet af modul 1 og 2 gennemgår vi i korte videoer:

  • Epic Owner rolle og ansvar i organisationen
  • De vigtigste forskelle mellem projekter og Epics
  • Hvem som skal estimere, planlægge og prioritere – hvornår
  • Arbejdet med Lean Business Case og Portfolio Management
  • Hvordan Epic Owner spiller sammen med resten af organisationen

Pris og praktik

Pris: DKK 1.000 pr. modul (begge moduler kan købes uafhængigt af hinanden)

Hvornår: Præcis når det passer dig

Sparring med Leise: Ved køb af modul 2 indgår to gratis sparringsessioner med Leise.


Skriv til leise@agilit.dk for at høre mere


Min professionelle baggrund

Jeg har arbejdet agilt siden 2001 som Coach, Scrum Master, Product Owner, agil projektleder, Epic Owner og leder af agile initiativer og transformationer.

Jeg har arbejdet globalt i 25 år, og er derved ‘vokset op’ med at skulle samarbejde virtuelt med/uden online-tools, videomøder, elektroniske boards, o.s.v.

Jeg er cand.scient. i datalogi fra Københavns Universitet og har efteruddannet mig som professionel coach via en 4-årig NLP- og Enneagram Masteruddannelse. Jeg arbejder altid udfra en præmis om frivillighed (ingen tvang!).


Nærvær

Specielt den måde, jeg underviser og coacher teams og organisationer ifm. agilitet og Scrum sker via daglige interaktioner, dialoger, dybe samtaler, cases og workshops.


Jeg har bl.a. hjulpet mange teams og organisationer med

  • Agilitet i IT og forretning – har coachet agile teams og lederteams
  • Agile transformationer og procesforbedringer
  • Distanceledelse af virtuelle teams, som kun mødes online
  • Facilitering – online og onsite
  • Dysfunktionelle teams

Jeg har de sidste 20 år hjulpet organisationer, teams, ledere og selv-ledere igennem mange forandringer – både på det indre plan, det organisatoriske plan og med det praktiske ved at få nye situationer til at fungere i dagligdagen.

Derudover gennemfører jeg også uddannelser ifm. forandringer – gerne som spillende træner, men også som underviser og facilitator. Læs mere her.

Læs mere om min baggrund her og på LinkedIn

Vores ydelser

.

Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right thing.

Peter Drucker, Management guru

“Forcing a process kills self organization.”

Daniel Mezick, Open Space Agile OSA

“People with power are typically reluctant to give it up, and often have the means to defend their prorogatives”

Gary Hamel

“Many organizations waste more human capacity than they use”

Gary Hamel

Fra hierarki til netværksorganisation

Det er DIN organisation, som overlever