Skalering

Agilit giver rådgivning jer i, hvad man skal være opmærksom på før, under og efter en eventuel skalering af den agile måde arbejde og tænke på (læs artiklen).

Det lærer du om på kurset “Scaling Agile for Dummies, eller Hvad de ikke fortæller på de agile skalerings-certificeringskurser”. Læs mere og tilmeld dig her.

Du finder vores agile kurser her.

Hvornår skal man skalere?

Det er kun relevant at skalere, når I forøger antallet af agile teams. Og selv dèr anbefaler vi, at I tænker jeg godt om før I vælger rammeværk.

Agilit og mine samarbejdspartnere er certificeret i flere af de mest benyttede rammeværk (‘frameworks’), og rådgiver i hvad der er vigtigt før, under og efter en agil transformation, eller hvis I har brug for at få et check af, hvor effektivt jeres nuværende agile setup er.

Hvis I har mange agile teams, der arbejder sammen om levering af delprodukter, og som har en vis afhængighed, så er det relevant at overveje om I skal skalere.

Men husk: Hovedreglen er, at man skal forsøge at undgå skalering såvidt muligt, da det stort set er uundgåeligt at tilføje ekstra kompleksitet.

Vores rådgivning hjælper jer til at identificere den unødvendige kompleksitet.

Vores kurser og sparringsforløb inkluderer:

  • Engagement og involvering – dermed opnår du blivende læring

  • Lego – mange af vores kurser er praktisk funderet. Vi bygger ofte prototyper i Lego.

  • Aktive deltagere – Vi sikrer blivende læring ved varierede sessioner. Training from the Back of the Room metoden benyttes.

Vær modig - hop ud sammen med os

Sparringsforløb

Vores erfaring viser, at når et kursus følges op af regelmæssig sparring eller coaching, så bliver læringen størst, og vores kunder opnår blivende resultater meget hurtigt.

Vi anbefaler 2*1/2 time pr. Uge i starten.

Derefter hver 14. dag.  Alt efter behov.

Kontakt Leise for yderligere information.

Kurser tilpasses jeres behov

Der er mulighed for at vi tilpasser kurser omkring skalering til din virksomheds specifikke behov.

Så tager vi udgangspunkt i, hvor I er, og hvor I skal hen samt jeres forhåndskendskab til at arbejde agilt.

Samtidig aftaler vi, hvilket træningsforløb I har behov for. Det kan måske kræve ekstra tid til selvstudie og efterfølgende sparring af en af Agil IT’s konsulenter eller samarbejdspartner.

Kurser og sparringsforløb foregår hos jer medmindre andet aftales.

SPARRINGSFORLØB

1-30 dage efter behov

SPARRINGSFORLØB

Læring: Når et kursus efterfølges af personlig sparring, sikrer vi blivende læring.

Målgruppe: Alle, som har deltaget i et eller flere af Agil IT’s kurser. Evt. også andre agile kurser fra andre leverandører.

Varighed: Aftales nærmere.