PERSONDATAPOLITIK & GDPR

Opdateret: fredag den 14. september 2018

1. Baggrund

Agil IT IVS beskytter vores kunders personlige oplysninger og overholder al lovgivning, når du kontakter os. Det sker p.t. kun, når du bruger kontaktformularen, eller når du henvender dig telefonisk eller via mail som (potentiel) kunde.

Vi deler ikke dine data med andre. Men har du købt varer eller ydelser af os, oprettes du i vores økonomisystem e-conomic, og dine personhenførbare data på dine fakturaer kan videregives til vores dygtige og professionelle revisor, Piaster Revisorerne.

Vi håndterer al persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Persondataloven og EU Persondataforordningen (General Data Protection Regulation).

2. Kontaktoplysninger og dataansvarlig person

Dataansvarlig person: Leise Passer Jensen, Kovangen 407, 3480 Fredensborg, Danmark. leise@agilit.dk, mobil 6171 7353.

3. Opbevaring/sletning af persondata

Vi opbevarer kun dine data, så længe det er nødvendigt iht. gældende lovgivning. Hvis du køber ydelser fra os, henleder vi opmærksomheden på, at vi er forpligtet til at opbevare betalingsoplysninger i 5 år i henhold til Bogføringsloven. Du kan til enhver tid fremsende ønske om sletning til vores persondataansvarlige.

4. Oplysninger vi videregiver

Vi bruger nogle tekniske IT løsninger for at holde vores website kørende og kunne fakturere varer og ydelser. Dette betyder, at dine data i nogle tilfælde kan blive opbevaret hos vores leverandører. Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler med vores leverandører.
Vi kan ligeledes videregive dine data, hvis det er nødvendigt for overholde gældende lovgivning eller imødekomme anmodninger fra offentlige myndigheder.

5. Webhotel og mailsystem

Surftown er en online-tjeneste, som er webhotel for vores hjemmeside agilit.dk inkl. mailsystem. I den forbindelse får Surftown adgang til visse af dine persondata som fx navn og e-mail korrespondance. Denne behandling er nødvendig for, at vi kan håndtere dine henvendelser som kunde.

6. Informationssikkerhed

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger for disse enheder:

  • Antivirus på alle enheder, der behandler personoplysninger
  • Personoplysninger der lagres på enheder, synkroniseres op i cloud løsninger
  • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt
  • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Agil IT IVS’ vegne
  • Vi følger strenge sikkerhedsprocedurer i opbevaring og offentliggørelse af dine persondata og for at beskytte dem mod uheldigt tab, ødelæggelse eller skade. De data, som du giver os gennem hjemmesiden agilit.dk beskyttes ved hjælp af SSL-teknologi (Secure Socket Layer).