Klik her for at læse mere om:  Konsulentydelser   |  Fra Hierarki til Netværk   |   Workshops   |    Kurser  |  Bliv en netværksorganisation 

Virksomhedsforløb:
Fra hierarki til netværk

Bliv en netværksorganisation!
Dette er for jer, der ønsker at ”gå hele vejen” for at få fuldt udbytte af jeres transformation. I arbejder måske efter agile metoder, men oplever stadig mange ’sten på vejen’.

Målgruppe:
I har et udtalt ønske om at organisere jer optimalt i en uforudsigelig og kompleks verden.

Løsningen:
Vi designer og implementerer sammen en agil netværksorganisation, hvor I arbejder med frameworks som fx AgileLeanLeadership, og hvor resultatet af vores samarbejde er, at I er en organisation bestående af netværk af multifunktionelle teams, der er ægte selvstyrende og selvorganiserende. Vi foreslår, at teams initieres via metoden ‘self-selection’ for at I opnår top-motivation og engagement.

 • Vi ændrer systemet – ikke lederne, ikke medarbejderne. Systemet!

 • Nyeste approach – Vi tager udgangspunkt i seneste forskning i adfærdsdesign, mønstre og transformationer ved hjælp af ‘Engagement Models’, der sikrer at I udnytter potentialet hos alle i organisationen og opnår så høj involvering fra alle, som muligt.

 • Open Space Agility, OSA – denne populære metode er indbygget i forløbet

 • Varige forandringer – Daniel Mezick’s OSA metode sikrer, at alle engageres og inddrages undervejs i hele forløbet.

Målgruppe: Små og mellemstore virksomheder

Kontakt Leise for en afklarende dialog

Rådgivning & konsulentbistand

Agil IT leverer IT konsulentydelser tilpasset din virksomheds eller afdelings konkrete ønsker og behov.

Opgavernes længde varierer som regel fra 1-2 dage til forløb af flere måneders varighed.

Specialer:

 • Agile Mentor – for teams og ledere

 • Firmatilrettede forløb – eksempelvis transformationer

 • Daglig sparringspartner – for agile teams, ledere, SAFe Release Train Engineer, Scrum Master, Mentees

 • Agil projekt- og programledelse

Målgruppe: Små, mellemstore og store virksomheder

Kontakt Leise for en afklarende dialog

Det er vigtigt for os, at I får det bedste ud af vores konsulentydelser. Derfor afklarer vi altid forinden, hvad I skal bruge hvornår. Dermed opnår vi sammen de bedste resultater, som I kommer til at bruge under eller lige efter forløbet.

Leise Passer Jensen, Partner, Agil IT

Workshops

Workshops foregår som udgangspunkt hos jer.

 • Story Mapping Workshop – Nedbryd scope/Epic i Features eller User Stories. Find jeres Minimum Viable Product. Læs mere her.

 • Selvvalgte Teams – en faciliteret proces, hvor alle selv organiserer sig i multifunktionelle teams. Læs mere om bl.a. metoden her.

 • Find jeres værdistrømme – for bl.a. at sammensætte teams med mest værdiskabende aktiviteter og slutprodukter. Læs mere her.

 • Andet emne – kontakt os.

Målgruppe: Små,  mellemstore og store virksomheder

Kontakt Leise for en afklarende dialog

Alle vores workshops tilpasses altid jeres behov, hvem I er, hvor I er, og hvor I vil hen. Kontakt os, hvis du har ønske om en anden type workshop end annonceret her.

Leise Passer Jensen, Partner, Agil IT

De fleste kunder ønsker, at vi tilpasser kurset til deres specifikke behov.

Vi tager udgangspunkt i, hvor I er, og hvor I skal hen samt jeres forhåndskendskab til det at arbejde agilt.

Leise Passer Jensen, Partner, Agil IT

Vores erfaring viser, at når et kursus følges op af regelmæssig sparring eller coaching, så bliver læringen størst, og vores kunder opnår blivende resultater meget hurtigt.

Vi anbefaler 2*1/2 time pr. Uge i starten, og derefter hver 14. dag.

Alt efter behov.

Leise Passer Jensen, Partner, Agil IT

Kurser

I Agilit bekender vi os ikke kun til et bestemt framework eller en metode. For os betyder det at arbejde agilt og netværksorienteret, at man agerer i overensstemmelse med de agile principper.

Vi har udviklet vores egne virksomhedstilrettede kurser, som understøtter dette. 

Alle kurser foregår som udgangspunkt hos jer. På dansk eller engelsk.

 • Virksomhedstilrettede Agile kurser – med efterfølgende sparring. Tilpasset jeres behov.
  Læs mere og bestil her.

 • Scaling Agile for Dummies.  Læs om skalering i denne artikel:  Article: Scaling Agile for Dummies .

Målgruppe: Små,  mellemstore og store virksomheder

Kontakt Leise for en afklarende dialog

Fra Hierarki til

glade teams i en

Netværksorganisation

Bliv blandt de første i Danmark.