Artikel: Tænke agilt og arbejde agilt. Hvad er forskellen? Det agile manifest og de 12 agile principper.

Der er stor forskel på at tænke agilt og arbejde agilt. Når man følger intentionen bag det agile manifest’s 12 principper og udøver en tilsvarende passende adfærd, så mener vi, at man er i gang med både at arbejde agilt og tænke agilt.


Fra 2024 og fremefter er det imidlertid de ‘ægte’ selv-ledende teams, som sikrer, at din organisation får glæde af agilitet.

Lær hvordan I opnår det lige her.


Man arbejder agilt, når man bruger nogle agile praktikker (fx daglige Stand-Up møder og Retrospectives).

Min erfaring er, at det ikke er tilstrækkeligt for en organisation at arbejde agilt for at få det fulde udbytte af denne arbejdsform. I bør tænke agilitet ind i stort set alt. Herunder er det også vigtigt at forme selvledende teams og ideelt set også en selvledende organisation.

Læs mere om selvledende teams her.

Læs om hvert af de 12 agile principper nedenfor ⬇︎

Af Leise Passer Jensen, september 2023

Klik på et af de 12 principper for at lære mere.

Her gennemgås adfærden, der skal udvises, for at vi vurderer, at en organisation både arbejder og tænker agilt.
Vi giver også nogle eksempler på nogle agile praktikker, som typisk bruges når man udviser adfærden.

Kunden i fokus

1

Vi leverer produkter, som kunden kan bruge.

De virker og leveres med hyppige intervaller.

Adfærd

1

LYT OG TAL

Vi lytter til kunderne.

Taler løbende om de prototyper, vi udarbejder sammen.

Praktik

1

EKSEMPLER

Story Mapping
MVP
Arbejde i sprints

Værdi i inkrements

Krav ændres

2

Man tror, at man ved, hvad man vil have.

Indtil man ser første prototype.

Levèr værdi – ikke krav!

Adfærd

2

VÆR ÅBNE

Acceptér at krav ændrer sig når I får mere viden.

Færre konsekvenser ved hyppige leverancer.

Praktik

2

EKSEMPLER

Re-prioritèr krav og forfin backlog’en.

Demo i hvert sprint med feedback.

Lyt til kunderne.

Levèr ofte

3

Efter 2 uger:

Levèr, hvad der skal bruges.

Levér det aftalte.

Adfærd

3

AFTALER

Fokus på forudsigelighed.

Dagligt continuous integration.

Praktik

3

EKSEMPLER

Koden modulært opbygget.

Mange miljøer (DevOps).

Vi er sammen

4

Udvikler og PO samarbejder

Dagligt, tæt samarbejde

Adfærd

4

OS!

– ikke ‘dem og vi’.

Sæt jer sammen.

Tal sammen. Om alt.

Praktik

4

EKSEMPLER

Ingen siloer.

Stand-ups med PO.

Kunden med i teamet.

Moti-vation

5

Motivation giver:

Glæde & initiativ

Bedre resultater

Adfærd

5

SELVLEDELSE

Tillid.
Involvering, engagement.

Selvorganisering.

Praktik

5

EKSEMPLER

Mål og retning. Stabile teams.

Inspiration – ikke kontrol!

Face to face

6

To mennesker ved et whiteboard er den mest effektive kommunikationsform, der findes

Adfærd

6

Ærlighed, gensidig tillid.

Fælles beslutninger, samme rum.
Aktiv lytning.

Praktik

6

EKSEMPLER

Fysisk møde.

Daglig Stand-up. Sprint Planning.
Backlog refinement.

Kørende software

7

Vi måler fremdrift ved at se software, som virker

Adfærd

7

DET VIRKER

Alle tester indtil det virker.

Demo er accepttest. I drift ofte.

Praktik

7

EKSEMPLER

Test ofte. Små inkrementer ad gangen.

Vi måler, hvad vi ser.

Bære-dygtig

8

Humane arbejdsforhold uden negativ stress og overarbejde.

Adfærd

8

BALANCE

Tempoet er stabilt.

Løbende forbedringer tænkes ind.
Proaktiv attitude.

Praktik

8

EKSEMPLER

Seremonier med fast kadance.

Ingen unødige hårde deadlines.

Excel-lence

9

Vi ved, hvad vi gør.

Vi sætter en ære i at være de bedste.

Adfærd

9

LÆRING

Godt og robust design.

Lærer af vores fejl.

Kreativ tænkning.

Praktik

9

EKSEMPLER

Ny teknologi.

Livslang læring.

Innovation i sprints.

Enkelt-hed

10

Det er svært at sige nej. Lav simple løsninger.

Adfærd

10

INKREMENTs

Vi bygger det vigtigste først.

Og bygger så simpelt som muligt.

Praktik

10

EKSEMPLER

Story Mapping Workshops.

Minimum Viable Products.

Leder os selv

11

De bedste resultater opnås i teams, som er selvorganiserende

Adfærd

11

ANSVAR

Alle tager ansvar.

Vi gør os fortjent til andres tillid.
Respekt om teamet.

Praktik

11

EKSEMPLER

Kryds-funktionelle teams kan selv levere.

Udøver selvledelse og selvkritik.

Retro-spectives

12

Vi kigger tilbage – ofte – og forbedrer os

Adfærd

12

FORBEDRINGER

Teamet tilstræber at forbedre sig konstant.

Inspirerer hinanden og sikrer læring.

Praktik

12

EKSEMPLER

Retrospectives.

Demoer med feedback fra kunderne.
Design Thinking.

Referencer

Læs her det oprindelige skriv fra 2001 om Det Agile Manifest og de 12 agile principper.

Tak til Bent Jensen, BestBrains Academy for inspirationen til dette overblik.

Share this post