Workshops

Jeg faciliterer – I definerer resultatet

Agil IT tilbyder af afholde mange forskellige typer workshops, hvor det er os, der faciliterer.
Fx Selv-valgte teams, Value Streams (værdistrømme) og Planning Poker er populære.

En workshop er en interaktiv session, ofte af minimum 2-3 timers varighed, og der kommer et konkret og brugbart resultat ud af det.

Vi afholder ofte de typer workshops, som du ser på denne side. Kontakt os, hvis du har behov for, at vi faciliterer andet i samarbejde med jer.

Typisk afholdes workshops internt i din virksomhed.

Vi laver altid en forventningsafstemning først

Det er vigtigt for os, at I får det bedste ud af vores ydelser. Derfor afklarer vi altid forinden, hvad I skal bruge hvornår. Hvad resultatet skal være. Handlingsplanen for at være velforberedt inden workshoppen.

Vores workshops inddrager:

  • Engagement og involvering – dermed opnår I større succes med forandringer.

  • Lego – hvis emnet egner sig til det, bygger vi prototyper i Lego som en del af første trin i løsningen.

  • Aktive deltagere – giver de bedste resultater og sjoveste forløb. Training from the Back of the Room metoden benyttes.

Underviser

Leise Passer Jensen, Agilit

Leise Passer Jensen fra AgiliT har specialiseret sig i at rådgive teams og ledelse, coache og undervise i den agile organisation og Scrum. Leise har arbejdet agilt i 20 år som bl.a. leder, projektleder, underviser, Scrum Master, Epic Owner, og Product Owner. Hun bringer sin lange praktiske erfaring i spil med en pragmatisk tilgang suppleret med teoretisk fundament. Leises mål er at deltagerne føler sig højt engageret og inspireret på kurserne, således at den varige læring sikres og kan bruges i praksis.

Vær modig - hop ud sammen med os
Involve and Engage

Nyt liv til dine Retrospectives

Workshop: 1/2 dag

RETROSPECTIVE WORKSHOP

Form & Metode: En halv dags interaktiv workshop, hvor vi arbejder med *jeres* udfordringer, hvis retrospectives måske er blevet for rutinemæssige, kedelige, uproduktive, for lange, etc.

  • Retrospectives nedprioriteres – hvad gør man så?
  • At få deltagerne til at tale
  • At ændre brok til dialog og idèforslag
  • Ingen eller kun få tager ejerskab af forbedringstiltagene

Målgruppe: Scrum Masters, projektledere, ledere i transition, Product Owners, agile teams, dysfunktionelle teams – kort sagt alle teams!

Story Mapping med MVP

Workshop: 1-2 dage

STORY MAPPING WORKSHOP

Form: Denne workshop tager udgangspunkt i en konkret opgave, som I kommer med som en gennemgående case for dagene.

Læring: Introduktion til Story Mapping/ Feature Mapping . Hvordan man nedbryder et projekts eller en Epics (SAFe(r)) scope og omfang i delelementer/krav, så de er til at overskue, estimere og håndtere effektivt. Overblik over hvad der skal leveres først. Hvad er et Minimum Viable Product MVP? I definerer Next Steps inden vi slutter (handlingsplan).

Målgruppe: Agile Product Owners, teammedlemmer, Product Managers

Selv-valgte Teams

Workshop: 1-2 dage

SELVVALGTE TEAMS WORKSHOP

Form & Metode: Dette er en faciliteret workshop, hvor alle får lov til at organisere sig i selvvalgte, multifunktionelle teams. I agile teams vælges Product Owner dog på forhånd. Dette foregår typisk i forbindelse med en team-dag. Selve Self-Selection delen varer ca. 1-3 timer.
Metode: Er beskrevet i bogen Creating Great Teams – How Self-Selection Lets People Excel af Sandy Mamoli & David Mole.

Motivation og læring: Det er den hurtigste og mest effektive måde at etablere stabile teams på ud fra en overbevisning om, at folk er mest glade og produktive, hvis de selv kan vælge, hvad de skal arbejde med og hvem de skal arbejde sammen med.

Målgruppe: RTE i Agile Release Trains, ledere i transition, Product Owners, agile teams, dysfunktionelle teams

Find jeres værdistrømme

Workshop: 1-2 dage

FIND JERES VÆRDISTRØMME WORKSHOP

Form: Faciliteret workshop.

Læring: Værdistrømmen er et flow, som består af de aktiviteter, som skal til for at bringe ’noget’ igennem fra start til slut (End-to-End). Se eksempel her . Vi finder på denne workshop jeres værdistrømme, som vi fx skal bruge i de såkaldte netværksorganisationer med selv-ledende teams. Det sker for at sammensætte optimale ’celler’ (teams) med de mest værdiskabende aktiviteter og slutprodukter.

Målgruppe: Alle som har ansvaret for – og viden til at sikre, at det organisatoriske set up er tidsvarende.

Planning Poker m. sparring

Workshop: 2 timer + sparring

PLANNING POKER

Form: Faciliteret workshop.

Læring: Hvad er relativ estimering, hvorfor bruger man det. Andre estimeringsformer. Vi gennemfører en estimering af teamets medbragte stories, tasks, andet.

Målgruppe: Et agilt team, som ønsker at bruge Planning Poker som fremtidig estimeringsmetode.

Sparring: Træneren deltager på teamets første ‘rigtige’ Planning Poker session efter kurset, fx ved førstkommende Sprint Planning. Dette er inkl. i prisen.

Andre workshops

iflg. aftale

HAR I BRUG FOR ANDRE WORKSHOPS?

Vi afholder mange typer workshops. Kontakt os, hvis du har et specielt behov for at få hjælp til facilitering.