Få størst læring med sparring efter kurset.

Vi har udviklet vores egne kurser, som alle understøtter de 12 agile principper og forskellige ‘metoder’ som fx Scrum, Crystal Clear, Extreme Programming, kombination af SAFe og agile.

Vores kurser inddrager:

  • Engagement og involvering – dermed opnår du blivende læring.

  • Lego – mange af vores kurser er praktisk funderet, og vi bygger ofte prototyper af Lego.

  • Aktive deltagere – Vi sikrer blivende læring ved varierede sessioner. Training from the Back of the Room metoden benyttes.

Vær modig - hop ud sammen med os

Sparringsforløb

Vores erfaring viser, at når et kursus følges op af regelmæssig sparring eller coaching, så bliver læringen størst, og vores kunder opnår blivende resultater meget hurtigt.

Vi anbefaler 2*1/2 time pr. Uge i starten.

Derefter hver 14. dag.  Alt efter behov.

Kontakt Leise for yderligere information.

Tilpasset indhold

De fleste kunder ønsker, at vi tilpasser kurset til deres specifikke behov, hvor vi tager udgangspunkt i, hvor I er og hvor I skal hen samt jeres forhåndskendskab til det at arbejde agilt.

Kurserne foregår hos jer medmindre andet aftales.

Basis agile

1 dag

BASIS AGILE

Læring: Efter dette kursus kender du de agile principper og har lært at bruge nogle elementære praktikker som fx Stå-op møder, at arbejde i sprints og med iterativ udvikling, retrospectives, sprint planning, roller og ansvar.

Målgruppe: For dig, der ikke ved noget om agile og måske skal indgå i et agilt team.

Pris: Efter aftale

Scrum Master

2 dage

SCRUM MASTER

Læring: Du får et dybdegående kendskab til begrebet agile, hvordan det startede, de 12 agile principper, håndtering af modstand, roller og ansvar, hvordan man faciliterer de mest almindelige agile praktikker, opbygning af Scrum Board eller Kanban, overblik over Planning Poker.

Målgruppe: Dette kursus er for dig, som har – eller skal have – rollen som Scrum Master (eller tilsvarende) for første gang. Måske du har været i rollen et stykke tid.

Forhåndsviden om agile ikke nødvendig.

SPARRINGSFORLØB

1-30 dage efter behov

SPARRING EFTER KURSUS

Læring: Når et kursus efterfølges af personlig sparring, sikrer vi blivende læring.

Målgruppe: Alle, som har deltaget i et eller flere af Agil IT’s kurser. Evt. også agile/SAFe kurser fra andre leverandører.

Varighed: Aftales nærmere.