Artikel: Sådan overlever DIN virksomhed:
Dette er vejen til netværksorganisationen

Vi vil ikke have ordrer fra en chef!

Traditionelle hierarkier med command-and-control overlever ikke længe i videnssamfundet med stigende kompleksitet og uforudsigelighed.

Chefer med ønske om kontrol trives der. Ledere med en anden foretrukket ledelsesstil kan være udfordret i den hierarkisk opbyggede organisation.

Før…

Frederick Taylor beskrev teorien bag ledelseshierarkiet i 1911 for (groft forenklet) at fritage fabriksarbejderne fra at tænke – det var nu chefens opgave. Taylor blev en helt – og en antihelt, fordi verden har ændret sig siden da, og organiseringsformen er ikke fulgt med tiden.

Nu…

I dag vil dygtige vidensmedarbejdere i en kompleks verden ikke have ordrer, og de træffer bedre beslutninger end chefen. De bliver vanskelige at fastholde i en hierarkisk ledet organisation.

Hvad er en netværksorganisation

I netværksorganisationen bygges multifunktionelle teams op omkring virksomhedens værdistrømme. Som forbundne hjerneceller, ikke som funktionelt fagligt inddelte siloer. Kilde: BetaCodex.

Celler i netværksorganisationen

Cellerne har decentraliseret beslutningsret – uden enkeltpersoner som bestemmer hvad og hvordan andre skal arbejde: Altså ingen har titlen ’leder’.

I yderste konsekvens er det markedskræfterne, som er en virksomheds “leder”.

Men hvem bestemmer så? Det emne vil vi behandle senere i en separat artikel.

Kilder

Kilder: Beyond Budgeting (BB) og BetaCodex – beskrevet i Organize for Complexity af Niels Pflaeging (BetaCodex er en videreudvikling af BB).

Resultaterne taler for sig selv

Netværksorganisationen er ikke ny, og har i mange år givet fantastiske resultater i succesfulde virksomheder som Handelsbanken, IKEA og The Morning Star Company (se video her).

Læs også vores korte artikel om BetaCodex.

Tag springet – sammen med os.

Hør hvordan
Hop trygt ud i workshops hos os

Artikel: Arbejder vi kun, fordi vi skal?

Næh - men læs hvorfor i næste artikel

Læs den her

Artikel: Hvad skal cheferne nu lave?

Forkert spørgsmål - læs hvorfor i næste artikel

Læs den her