Dette er DIN vej til glade teams!

I selvledende teams skifter lederskabet dynamisk afhængig af, hvem der er bedst egnet

Vi vil ikke have ordrer fra en chef!

I en netværksorganisation gør vi op med traditionelle hierarkier med command-and-control.

Uden et sådant netværk af teams overlever virksomheden ikke længe i videnssamfundet.

Det skyldes den stigende kompleksitet og uforudsigelighed.

Chefer med ønske om kontrol trives i hierarki. Ledere med en anden foretrukket ledelsesstil er i fremtiden udfordret i den hierarkisk opbyggede organisation.

Før…

Frederick Taylor beskrev teorien bag ledelseshierarkiet i 1911 for (groft forenklet) at fritage fabriksarbejderne fra at tænke – det var nu chefens opgave. Taylor blev en helt – og en antihelt, fordi verden har ændret sig siden da, og organiseringsformen er ikke fulgt med tiden.

Nu…

I dag vil dygtige vidensmedarbejdere og de unge i en kompleks verden ikke have ordrer. De træffer bedre beslutninger end en chef. Denne type medarbejdere bliver vanskelige at bibeholde i en hierarkisk ledet organisation.

Hvad er en agil netværksorganisation

I netværksorganisationen bygges multifunktionelle teams op omkring virksomhedens værdistrømme. Som forbundne hjerneceller, ikke som funktionelt fagligt inddelte siloer. Kilde: BetaCodex.

Celler i netværksorganisationen

Cellerne har decentraliseret beslutningsret – uden enkeltpersoner som bestemmer hvad og hvordan andre skal arbejde: Altså mange tager ledende roller og ingen har en fast titel som ’leder’ med mindre at teamet har ønsket det sådan.

I yderste konsekvens er det markedskræfterne, som er en virksomheds “leder”.

Men hvem bestemmer så?
Det bestemmer den beslutningsproces, som man er blevet enige om. Se bogen PisseGod Ledelse kap. 20 (Beslut hvordan I vil beslutte) eller læs den online her https://pissegodledelse.dk/index.php/kapitel-20-beslut-hvordan-i-vil-beslutte/

Kilder

Kilder: PisseGod Ledelse; Beyond Budgeting; BetaCodex.

Resultaterne taler for sig selv

Netværksorganisationen er ikke ny, og har i mange år givet fantastiske resultater i succesfulde virksomheder som Handelsbanken, IKEA og The Morning Star Company.

Hop trygt ud i workshops hos os

Share this post

Artikel: Arbejder vi kun, fordi vi skal?

Næh - men læs hvorfor i næste artikel

Læs den her

Artikel: Hvad skal cheferne nu lave?

Forkert spørgsmål - læs hvorfor i næste artikel

Læs den her