Hvad er Netværk af Teams?

Det handler om autonomi, selvledelse og selvorganisering. Det er ikke netværksgupper eller CoP (Communicy of Practice).

Netværk af teams gir glade medarbejdere – og glade teams.

Netværk af Teams i netværksorganisationen

Tre gode principper er:

  • Team autonomy:  Forbundethed med ‘Purpose’ – ikke afhængighed
  • Netværk:  Opbygget af celler – ingen siloer
  • Lederskab:  Vi er alle ledere – ingen har magt over andre
Celler er forbundet - ikke kontrolleret af en leder

Netværksorganisationen opbygges af integrerede, stabile multifunktionelle teams – kaldet celler – ikke i funktionsinddelte afdelinger eller siloer med en chef, der bestemmer over andre.

Hver celle/team er autonom med bemyndigelse (empowered) og dermed uafhængig af en udnævnt leders beslutninger.

Det er ligestillede personer i cellerne, som koordinerer med hinanden. Celler konstrueres ud fra værdistrømme, og der tilstræbes så stor uafhængighed imellem celler, som muligt.

Teams kommunikerer direkte med hinanden – ikke gennem en udnævnt leder.

Ingen kan dirigere, hvad andre skal gøre og ikke gøre.
Selvledelse træder i stedet og førerskab er noget, man gør sig fortjent til.
Gennem tillid, kommunikation og respekt.

De nye ’ledere’ er virksomhedens mission og markedskræfterne.
Ingen ledere fyrer andre. Det håndterer teamet.
Ingen titler – mange roller.

Alt dette kræver af nuværende managers , som koordinerer indsatsen mod en netværksorganisation:

Slip kontrollen
Tro på processen
Vær modig

Det kræver af ALLE i virksomheden:

Initiativ
Selvledelse
Transparens
Kommunikation

Jeg får ofte disse spørgsmål om netværksorganisationen.
Alt dette – og meget mere – kommer der svar på undervejs i uddannelsesforløbet om at blive et netværk af teams og Få de glade teams – med PisseGod Ledelse

Gode spørgsmål om selvledende teams

Copyright BetaCodex(c):

Part of this work is derived from BetaCodex©, an open source, free culture technology published under the CC-BY-SA-4.0 license from Creative Commons, and found here at www.betacodex.org.

BetaCodex© is a registered trademark.

Share this post