Det gode spørgsmål er:

Hvad skal VI SAMMEN lave i netværksorganisationen – med nul-hierarki?

Hvem bestemmer?

Det er det forkerte spørgsmål. Spørg hellere:

  • Hvordan bygges det nye SYSTEM op?
  • Hvad skal managers IKKE lave?
  • Hvordan sikres det, at de rigtige beslutninger tages af de mest kompetente mennesker?

Hvis du er leder/chef i dag og din virksomhed arbejder med komplekse og uforudsigelige problemstillinger, så giver det god mening for jer at organisere jer som et netværk af selvorganiserende multi-funktionelle teams. Og så kan man som manager hurtigt blive i tvivl om, hvad man så skal lave – eller ikke lave.

Hvis du har været vant til at være den, der ‘tænker tankerne’ og tager beslutninger for dit team, så læs videre.

Det kommer nemlig IKKE til at foregå som i hierarkiet, der er inspireret af Taylor’s måde at adskille tænkere fra dem, der skal udføre opgaverne:

Outdated, but still used unfortunately: Thinker vs doer

Source: BetaCodex Organize for Complexity. Taylor er outdated!

Systemet – netværksorganisationen som ‘organisme’

Lederrollen er kontekstbestemt

Da ingen i Beta-Netværksorganisationen er forpligtet til at gøre, hvad en kollega siger, så har den tidligere manager-funktion nu ingen magt. Over andre.

Der er ikke brug for faste personer til at tage beslutninger.

Kan du udføre dine jobfunktioner i fremtiden uden at tvinge andre? Så fortsætter du sandsynligvis med at lave det samme i netværksorganisationen, som du hidtil har gjort.

Dette giver nogle nye udfordringer – det kommer i en anden artikel.

Men – hvordan sikrer vi så, at de rigtige beslutninger tages?

Beslutninger

I netværksorganisationen er det den, der er mest kompetent, som tager beslutningen. Oftest kan en person tage de fleste beslutninger vedr. egne leverancer selv, eller sammen med sit team. Hvis man er i tvivl, så finder man en anden person, der behersker ‘mastery’: Ikke blot har tilstrækkelig viden, men også erfaringen.

Decision taking by Mastery

‘Master’: Viden og erfaring beslutter. DETTE er fremtidens lederskab!

Resultaterne taler for sig selv!

Netværksorganiseringen har i mange år givet fantastiske resultater i flere succesfulde virksomheder som Handelsbanken, Google og The Morning Star Company. I Danmark har vi primo 2023 identificeret 15 virksomheder, som også har droppet hierarkiet.

Det er ikke utopi, men den nye måde for firmaer at overleve på i en kompleks og uforudsigelig verden.

Du kan læse mere om netværksorganiseringen i bogen PisseGod Ledelse. Den er også tilgængelig online www.pissegodledelse.dk.

Spring ud i samarbejdet med Leise nu

Hop trygt ud i workshops hos os