BetaCodex:
Team autonomi, føderalisering, selvledelse og selvorganisering

De første tre principper er:

  • Team autonomy:  Connectedness with purpose, not dependency
  • Federalization:  Integration into cells, not division into silos
  • Leadership:  Self-organization, not management

Betaorganisationer organiseres i integrerede, stabile multifunktionelle teams – kaldet celler – ikke i funktionsinddelte afdelinger eller siloer med en chef, der bestemmer over andre.

Hver celle/team er autonom med bemyndigelse (empowered) og dermed uafhængig af en udnævnt leders beslutninger.

Det er ligestillede personer i cellerne, som koordinerer med hinanden. Celler konstrueres ud fra værdistrømme, og der tilstræbes så stor uafhængighed imellem celler, som muligt.

Teams kommunikerer direkte med hinanden – ikke gennem en udnævnt leder.

Ingen kan dirigere, hvad andre skal gøre og ikke gøre.
Selvledelse træder i stedet og førerskab er noget, man gør sig fortjent til.
Gennem tillid, kommunikation og respekt.

De nye ’ledere’ er virksomhedens mission og markedskræfterne.
Ingen kan fyre andre.
Ingen titler – men mange roller.

Alt dette kræver af nuværende managers , som er undervejs i transformationen mod en netværksorganisation:

Slip kontrollen
Tro på processen
Vær modig

Det kræver af ALLE i virksomheden:

Initiativ
Selvledelse
Kommunikation, kommunikation, kommunikation

Vi får ofte stillet følgende spørgsmål om netværksorganisationen.
Alt dette – og meget mere – kommer der svar på undervejs i virksomhedsforløbet Bliv en Netværksorganisation.

Copyright BetaCodex(c):

This work is derived from BetaCodex©, an open source, free culture technology published under the CC-BY-SA-4.0 license from Creative Commons, and found here: www.betacodex.org

BetaCodex© is a registered trademark.